UTBILDNING

SNABBA, TRYGGA OCH SÄKRA TJÄNSTER

Enligt arbetsmiljölagen och elsäkerhetsverkets föreskrifter ska alla som arbetar där det finns en elektrisk fara ha utbildning och kunskap om konsekvenserna av faran och de säkerhetsåtgärder som är motiverade till arbetsuppgiften.

SECER AB har godkänd ESA lärare och utbildar i följande:

ESA 14 Fackkunnig (ESA Grund och ESA Arbete)
ESA 14 Tillträde
ESA Röjning i ledningsgata
ESA Industri & Installation

Kontakta oss för mer information