ELEKTRIKER - VÅRA TJÄNSTER

SNABBA, TRYGGA OCH SÄKRA ELEKTRIKER TJÄNSTER

CE-MÄRKNING

CE-MÄRKNING

SECER AB har bred erfarenhet av maskinsäkerhet och CE-märkning. Vi utför riskanalyser och åtgärdsplaner för CE-märkning av maskiner och maskinlinjer. För att genomföra en CE-märkning som överensstämmer med gällande direktiv använder vi oss av moderna dataprogram och välutbildad personal, detta säkerställer att CE-märkning och dokumentation harmoniserar med gällande direktiv och standarder. Låt SECER AB ta fram Ert underlag för nästa CE-märkning vid om-, ny- och tillbyggnad för att säkerställa att ni uppfyller gällande lagkrav.
UTBILDNING

UTBILDNING

Enligt arbetsmiljölagen och elsäkerhetsverkets föreskrifter ska alla som arbetar där det finns en elektrisk fara ha utbildning och kunskap om konsekvenserna av faran och de säkerhetsåtgärder som är motiverade till arbetsuppgiften.
SECER AB har godkänd ESA lärare och utbildar i följande:

ESA 14 Fackkunnig (ESA Grund och ESA Arbete)
ESA 14 Tillträde
ESA Röjning i ledningsgata
ESA Industri & Installation

Kontakta oss för mer information.