CE-MÄRKNING

SNABBA, TRYGGA OCH SÄKRA TJÄNSTER

CE-MÄRKNING

CE-MÄRKNING

SECER AB har bred erfarenhet av maskinsäkerhet och CE-märkning.
Vi utför riskanalyser och åtgärdsplaner för CE-märkning av maskiner och maskinlinjer. För att genomföra en CE-märkning som överensstämmer med gällande direktiv använder vi oss av moderna dataprogram och välutbildad personal, detta säkerställer att CE-märkning och dokumentation harmoniserar med gällande direktiv och standarder.

Låt SECER AB ta fram Ert underlag för nästa CE-märkning vid om-, ny- och tillbyggnad för att säkerställa att ni uppfyller gällande lagkrav.